Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cadeiryddion: Katy Williams / Non Cooper Ysgrifennydd: Rachel Hughes Trysorydd: Dafydd Roberts Cynrychiolwyr Blwyddyn: Meithrin / Derbyn - Ruth James / Jodie Hughes Blwyddyn 1 - Clare Roberts / Elle Dawson Blwyddyn 2 - Gwenno Murphy / Heather Davies Blwyddyn 3 - Leah Carroll / Sophie Edwards Blwyddyn 4 - Sarra Hall / Rachel Hughes Blwyddyn 5 - Ceri Teeson / Claire Tranmer Blwyddyn 6 - Kath Roberts / Einir Hughes Clwb Garddio: Toria Collins / Sarra Hall Llythyrau i’w lawrlwytho:
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cadeiryddion: Katy Williams / Non Cooper Ysgrifennydd: Rachel Hughes Trysorydd: Dafydd Roberts Cynrychiolwyr Blwyddyn: Meithrin / Derbyn - Ruth James / Jodie Hughes Blwyddyn 1 - Clare Roberts / Elle Dawson Blwyddyn 2 - Gwenno Murphy / Heather Davies Blwyddyn 3 - Leah Carroll / Sophie Edwards Blwyddyn 4 - Sarra Hall / Rachel Hughes Blwyddyn 5 - Ceri Teeson / Claire Tranmer Blwyddyn 6 - Kath Roberts / Einir Hughes Clwb Garddio: Toria Collins / Sarra Hall Llythyrau i’w lawrlwytho:
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs