Ymgynghoriad Cynnig i Gynyddu Capasiti Disgyblion Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Mae Adroddiad Ymgynghoriad Ffurfiol ynghylch cynnig y Corff Llywodraethu i gynyddu capasiti Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd o 105 i 126 o ddisgyblion llawn amser o 31 Awst 2022 bellach ar gael. Mae canfyddiadau’r ymgynghoriad ffurfiol ar gael trwy glicio yma:. Mae dogfen plant a phobl ifanc yn amlinellu'r canfyddiadau o sesiwn y disgyblion hefyd ar gael yma. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar ar y cynnig uchod a’r ymatebion gan Gorff Llywodraethu Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Bydd diweddariadau pellach ar y cynnig a’r camau nesaf, ar gael ar y dudalen hon yn yr wythnosau nesaf.
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ymgynghoriad Cynnig i Gynyddu Capasiti Disgyblion Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Mae Adroddiad Ymgynghoriad Ffurfiol ynghylch cynnig y Corff Llywodraethu i gynyddu capasiti Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd o 105 i 126 o ddisgyblion llawn amser o 31 Awst 2022 bellach ar gael. Mae canfyddiadau’r ymgynghoriad ffurfiol ar gael trwy glicio yma:. Mae dogfen plant a phobl ifanc yn amlinellu'r canfyddiadau o sesiwn y disgyblion hefyd ar gael yma. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar ar y cynnig uchod a’r ymatebion gan Gorff Llywodraethu Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Bydd diweddariadau pellach ar y cynnig a’r camau nesaf, ar gael ar y dudalen hon yn yr wythnosau nesaf.
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs