Ymgynghoriad Cynnig i Gynyddu Capasiti Disgyblion Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Yn dilyn ymgynghori ag Esgobaeth St Asaph, mae Corff Llywodraethu Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymeradwyo ymgynghoriad ynglŷn â'r cynnig canlynol; Mae Corff Llywodraethu Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cynnig cynyddu capasiti disgyblion llawn amser o 105 i 126 yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd o 31 Awst 2022. Rydym wedi cynhyrchu dogfen ymgynghori sy'n esbonio'r rhesymau y tu ôl i'r cynnig. Gallwch weld copi o'r ddogfen drwy glicio yma. Rydym wedi cynhyrchu fersiwn plant a phobl ifanc o'r ddogfen ymgynghori y gallwch ei darllen drwy glicio yma. Cliciwch yma i gael mynediad i'r Asesiad o'r Effaith ar y Gymuned, Gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg. I ofyn am gopi caled o'r ddogfen ymgynghori, anfonwch e-bost at ymgynghoriadysgolllanfair@sirddinbych.gov.uk Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg o ddydd Gwener 10 Medi 2021 i ddydd Gwener 22 Hydref 2021 yn gynhwysol. Gallwch rannu eich barn am y cynigion drwy: glicio yma ar gyfer yr arolwg ar-lein, argraffu adran ymateb y ddogfen ymgynghori berthnasol (ar dudalen gefn y ddau fersiwn) ac anfon eich ymateb wedi'i gwblhau atom, anfon e-bost i ymgynghoriadysgolllanfair@sirddinbych.gov.uk neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad canlynol: Ymgynghoriad Ysgol Llanfair, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2SD
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ymgynghoriad Cynnig i Gynyddu Capasiti Disgyblion Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Yn dilyn ymgynghori ag Esgobaeth St Asaph, mae Corff Llywodraethu Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymeradwyo ymgynghoriad ynglŷn â'r cynnig canlynol; Mae Corff Llywodraethu Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cynnig cynyddu capasiti disgyblion llawn amser o 105 i 126 yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd o 31 Awst 2022. Rydym wedi cynhyrchu dogfen ymgynghori sy'n esbonio'r rhesymau y tu ôl i'r cynnig. Gallwch weld copi o'r ddogfen drwy glicio yma. Rydym wedi cynhyrchu fersiwn plant a phobl ifanc o'r ddogfen ymgynghori y gallwch ei darllen drwy glicio yma. Cliciwch yma i gael mynediad i'r Asesiad o'r Effaith ar y Gymuned, Gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg. I ofyn am gopi caled o'r ddogfen ymgynghori, anfonwch e-bost at ymgynghoriadysgolllanfair@sirdd inbych.gov.uk Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg o ddydd Gwener 10 Medi 2021 i ddydd Gwener 22 Hydref 2021 yn gynhwysol. Gallwch rannu eich barn am y cynigion drwy: glicio yma ar gyfer yr arolwg ar-lein, argraffu adran ymateb y ddogfen ymgynghori berthnasol (ar dudalen gefn y ddau fersiwn) ac anfon eich ymateb wedi'i gwblhau atom, anfon e-bost i ymgynghoriadysgolllanfair@si rddinbych.gov.uk neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad canlynol: Ymgynghoriad Ysgol Llanfair, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2SD
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs