Llywodraethwyr Cadeirydd: Geraint Lewis Jones Is-gadeirydd: Richard Carter Brian Lewis Ruth James Gwenllian Murphy Alison Duncan Eirlys Evans Teleri Sian Barker Glenys Ellis Rhys Hughes Leah Carroll Helen Oldfield Fflur Williams Ceri Rumney John Kerfoot Jones Clerc: Meinir Ellis
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Llywodraethwyr Cadeirydd: Geraint Lewis Jones Is-gadeirydd: Richard Carter Brian Lewis Ruth James Gwenllian Murphy Alison Duncan Eirlys Evans Teleri Sian Barker Glenys Ellis Rhys Hughes Leah Carroll Helen Oldfield Fflur Williams Ceri Rumney John Kerfoot Jones Clerc: Meinir Ellis
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs