Staff
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pennaeth: Mr Geraint Rowe
Athrawes Ddosbarth Bl. 6: Mrs Fflur Williams
Athrawes Meithrin a Derbyn: Mrs Mari Evans
Athrawes Ddosbarth Bl. 1 a 2: Mrs Iona McKee
Athrawes Meithrin a Derbyn: Mrs Nia Johnson
Athrawes Ddosbarth Bl. 3 a 4: Mrs Eirian Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Sioned Owen
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Jane Roberts
Gofalwraig. Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio a Chlwb Brecwast: Mrs Sue Muirhead
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Ceri Rumney
Ysgrifenyddes: Mrs Mari Wynne Jones
Cogydd Ysgol, Cymhorthydd Clwb Brecwast, Cymhorthydd Gweinyddol: Mrs Sue Bailey
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Steph Humphreys
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Helena Lawrence
Cymhorthydd Arlwyo: Mrs Nia Llyr Jones
Staff
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pennaeth: Mr Geraint Rowe
Athrawes Ddosbarth Bl. 6: Mrs Fflur Williams
Athrawes Meithrin a Derbyn: Mrs Mari Evans
Athrawes Ddosbarth Bl. 1 a 2: Mrs Iona McKee
Athrawes Meithrin a Derbyn: Mrs Nia Johnson
Athrawes Ddosbarth Bl. 3 a 4: Mrs Eirian Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Sioned Owen
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Jane Roberts
Gofalwraig. Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio a Chlwb Brecwast: Mrs Sue Muirhead
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Ceri Rumney
Ysgrifenyddes: Mrs Mari Wynne Jones
Cogydd Ysgol, Cymhorthydd Clwb Brecwast, Cymhorthydd Gweinyddol: Mrs Sue Bailey
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Steph Humphreys
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Helena Lawrence
Cymhorthydd Arlwyo: Mrs Nia Llyr Jones