Staff
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pennaeth: Mrs Helen Oldfield
Athrawes Ddosbarth Bl. 6: Mrs Fflur Williams
Athrawes Ddosbarth Bl. 4 a 5: Mrs Sian Cossey
Athrawes Ddosbarth Bl. 3 a 4: Mrs Mari Evans
Athrawes Ddosbarth Bl. 2: Mrs Iona McKee
Athrawes Ddosbarth Bl. 1: Miss Nia Evans
Athrawes Ddosbarth Meithrin, Derbyn & ANCO: Mrs Eirian Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Sioned Owen
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Jane Roberts
Gofalwraig. Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio a Chlwb Brecwast: Mrs Sue Muirhead
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Ceri Rumney
Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Kate Griffiths
Ysgrifenyddes: Mrs Mari Wynne Jones
Cogydd Ysgol, Cymhorthydd Clwb Brecwast, Cymhorthydd Gweinyddol: Mrs Sue Bailey
Staff
Pennaeth: Mrs Helen Oldfield
Athrawes Ddosbarth Bl. 6: Mrs Fflur Williams
Athrawes Ddosbarth Bl. 4 a 5: Mrs Sian Cossey
Athrawes Ddosbarth Bl. 3 a 4: Mrs Mari Evans
Athrawes Ddosbarth Bl. 2: Mrs Iona McKee
Athrawes Ddosbarth Bl. 1: Miss Nia Evans
Athrawes Ddosbarth Meithrin, Derbyn & ANCO: Mrs Eirian Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Sioned Owen
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Jane Roberts
Gofalwraig. Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio a Chlwb Brecwast: Mrs Sue Muirhead
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Ceri Rumney
Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Kate Griffiths
Ysgrifenyddes: Mrs Mari Wynne Jones
Cogydd Ysgol, Cymhorthydd Clwb Brecwast, Cymhorthydd Gweinyddol: Mrs Sue Bailey
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs