Croeso i Wefan Ysgol Gynradd Llanfair Dyffryn Clwyd Ysgol ddwyieithog wledig yr Eglwys yng Nghymru yw ysgol Reoledig Llanfair Dyffryn Clwyd. Mae wedi ei lleoli tua dwy filltir y tu allan i dref Rhuthun ac yn gwasanaethu teuluoedd cymunedau Llanfair D.C. a Phwllglas a’r ardal gyfagos. Caiff y disgyblion ddewis dilyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg gyda’r nod o sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i fod yn rhugl ddwyieithog. Rydym yn darparu awyrgylch dysgu hapus, ofalgar a diogel a chefnogi pob plentyn i ddysgu a datblygu hyd eithaf ei allu yn ystod ei gyfnod yn yr ysgol gynradd. Gwerthfawrogwn a pharchwn ein disgyblion a’u hannog i ddatblygu sgiliau i dyfu’n unigolion hyderus, yn ymwybodol o les eraill ac yn aelodau hapus a chyfrifol o gymdeithas.
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso i Wefan Ysgol Gynradd Llanfair Dyffryn Clwyd Ysgol ddwyieithog wledig yr Eglwys yng Nghymru yw ysgol Reoledig Llanfair Dyffryn Clwyd. Mae wedi ei lleoli tua dwy filltir y tu allan i dref Rhuthun ac yn gwasanaethu teuluoedd cymunedau Llanfair D.C. a Phwllglas a’r ardal gyfagos. Caiff y disgyblion ddewis dilyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg gyda’r nod o sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i fod yn rhugl ddwyieithog. Rydym yn darparu awyrgylch dysgu hapus, ofalgar a diogel a chefnogi pob plentyn i ddysgu a datblygu hyd eithaf ei allu yn ystod ei gyfnod yn yr ysgol gynradd. Gwerthfawrogwn a pharchwn ein disgyblion a’u hannog i ddatblygu sgiliau i dyfu’n unigolion hyderus, yn ymwybodol o les eraill ac yn aelodau hapus a chyfrifol o gymdeithas.
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs